Hiện GDM Blog đã được chuyển về host SourceForge.net. Do có sự cố nên G3M đã không thể chuyển các comment sang host mới. G3M xin lỗi các bạn về sự cố này, mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến cho GDM tại http://gdm.sourceforge.net.

Thân,

G3M

© 2010 GDM Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha