Về việc chuyển trang GDM Blog về SourceForge.net

GDM 1.0 Alpha 2 sẽ bao gồm fix bugs cho bản Alpha 1, kèm theo một số thay đổi trên giao diện, thuật toán download. Dự kiến cuối tháng 12/2010, GDM 1.0 Alpha 2 sẽ được ra mắt.

Thanks,
VAK (G3M Leader)

Leave a Reply

(required)

(required)

© 2010 GDM Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha