GDM 1.0 Alpha 2 sẽ bao gồm fix bugs cho bản Alpha 1, kèm theo một số thay đổi trên giao diện, thuật toán download. Dự kiến cuối tháng 12/2010, GDM 1.0 Alpha 2 sẽ được ra mắt.

Thanks,
VAK (G3M Leader)

Hiện GDM Blog đã được chuyển về host SourceForge.net. Do có sự cố nên G3M đã không thể chuyển các comment sang host mới. G3M xin lỗi các bạn về sự cố này, mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến cho GDM tại http://gdm.sourceforge.net.

Thân,

G3M

© 2010 GDM Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha